cz
gb

Kalokagathia Fai Rock 'n' roll

ČLP/JTK/77344/10
*25.07.2008
Divočáka
CAC, CACIB (13x), KV, BOB (15x), BIG, BOD, BIS, Světový vítěz 2x
ChČR, Ch SR, C.I.E., C.I.B, CACIT